Πατήστε για να δείτε την εικόνα

Ο διαμορφωτής της Johansson διαθέτει είσοδο HDMI υποστηρίζοντας τη σύνδεση μιας πηγής HD και την απόδοσή της σε κανάλι DVB-T. Με δυνατότητα διαχείρισης σήματος ανάλυσης έως 1080p η πηγή μπορεί να είναι ένας δορυφορικός δέκτης, ένα καταγραφικό, ένα media player, ένα Blu-ray disk κτλ. Στην έξοδο του Johansson 8200 η πηγή HDMI αποδίδεται σε μορφή επίγειου ψηφιακού καναλιού, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάδοση σε καλωδιακό δίκτυο και να αναπαραχθεί από οποιαδήποτε τηλεόραση υποστηρίζει κανάλια DVB-T. Με υψηλό MER, ο διαμορφωτής εξασφαλίζει ότι η ποιότητα της πηγής HDMI δεν θα εξασθενίσει κατά τη διανομή.

INFO: SATVISION.GR

2410625936